Andre aktiviteter

  • Drammen Kortfilmkonkurranse - Visning med premiering av innsendte kortfilmer fra hele landet i samarbeide med Viken Filmsenter
  • Drammen Kultfilmfestival - Visning av kultfilmer på Union Scene
  • Drammen Sacred Music Festival - Visning i samarbeide med Drammen Sacred Music Festival
  • Kunstnerfilm - Visning av film om bildende kunstnere eller med innslag av kunstnerisk art i samarbeide med Drammen Kunstforening (DKF)
  • Serminar-Kurs - Seminar med foredrag og diskusjon omkring hovedtema i inneværende høstsemester 
  • Utevisninger - Visninger i bakgården på Union Scene (med værforbehold) i samarbeide med Union Scene