Seminar - Kurs

Vi skaffer ekstern foredragsholder av høy kvalitet med visuell visning og diskusjon som belyser det aktuelle temaet.

Se Kurs-siden for inneværende vårsemester i menyen merket "Program" på Startsiden for mer informasjon.