Seminar - Kurs

Vi skaffer ekstern foredragsholder av høy kvalitet med visuell visning og diskusjon som belyser det aktuelle temaet.

Se Kurs-siden for inneværende vårsemester i menyen ovenfor merket "Program" for mer informasjon.