Historikk

[2007/2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]


2007/2008

Etter noen år i dvale ble Drammen Filmklubb på nytt vekket til liv den 14. september 2007. Interimstyret bestod av:

 • Leder Astrid Kristiansen
 • Sekretær Kristian Klausen
 • Styremedlem Trond Rømo
 • Kasserer Kjartan Røiseland

Avtale ble inngått med KinoCity og kinosjef Steinar Johansen om gratis leie av sal og maskinist. Elever ved Røyken Videregående skole på avdeling for Medier og Kommunikasjon laget logo for Filmklubben. Design av plakat og program ble utført av Astrid Kristiansen.

Representanter fra Filmklubben deltok på Landsmøtet i Filmklubbforbundet og feiring av 25-års jubileum for Filmtidsskriftet Z.

Antall medlemmer va 77 i høstsemesteret og 72 i vårsemesteret.

 

Tilbake til toppen


2009

 

Tema:

Denne høsten begynte vi å ha et tema knyttet til flere av filmene.

Temaet var Fransk film.

 

Fransk film

Frankrike er blant de fremste bidragsyterne til filmens tekniske og kunstneriske utvikling. Vi så på viktige epoker, regissører og filmer. Les mer om fransk film.

 

Aktiviteter vår og høst:

Høsten doblet vi antall visninger, ved også å ha visninger på Union Scene.

 

Vi deltok under litterauruka med tre filmvisninger: Down by law, Sult og The Last Waltz.

 

Foran filmen Air guitar Nation avholdt vi playstationkonkurranse med "Guitar Hero".

 

 

Medlemsmasse vår og høst:

 

Styresammensetning:

 • Leder: Astrid Kristiansen
 • Kasserer: Peter Kristiansen
 • Sekretær: Carl Henrik Eilertsen
 • Styremedlem: Rune Tøndell

 

 

Tilbake til toppen


2010

 

Tema

Våren 2010 var temaene Sensur og Film fra Østen. Høsten 2010 var temaene Italiensk film og Visuelle filmkunstnere.

 

Sensur

Vi kastet et blikk på sensur. Det var sensur knyttet til filmer som følge av vold eller sex. Det var også knyttet til andre vurderinger som ligger til grunn for aldersgrenser. Programmet inkluderte et foredrag fra Medietilsynet om temaet.

 

Film fra Østen

Det har kommet masse spennende fra Øst-Asia de seneste årene. Våren 2010 viste vi flere filmer fra Sør-Korea, Japan, Taiwan og Kina. Dette var nyskapende og toneangivende regissører og eksotiske overraskelser!

 

Italia

Italia regnes som en av filmens store nasjoner. Italiensk film har påvirket filmstiler i flere epoker. Vi fulgte opp dette med flere filmer fra Italia og så på toneangivende italienske regissører og sjangre.

 

Visuelle filmkunstnere

Tyngden av de regissører og filmer vi valgte ut høsten 2010 var på sett og vis filmkanoner. Dreyer, Tarkovskij og Kurosawa er de aller største forbilder og meget innflytelsesrike filmkunstere. Også visuelt. Deres verk er filmatisk

beviste filmer. Programmet inneholdt også aktive auteurer som David Lynch og Park Chan-wok

 

 

Aktiviteter vår og høst:

Foredrag med masse filmklipp om sensur av Medietilsynet. Det ga også

en interessant diskusjon etterpå.

 

Mini-konsert med tolkninger av Daniel Johnstons musikk av Thinguma

jigSaw i forkant av «the Devil and Daniel Johnston».

 

Foredrag om innspillingen av filmen «Hora» av regissør Reinert Kiil i

forkant av visningen.

 

Filmquiz ved semesteravslutningene og visningen av «Red Road» og "In the loop".

 

Mini-konsert med tolkning av Charlie Parkers musikk av Jørn Winæss i

forkant av «Bird».

 

Filmklubben deltok i litteraturuka med Shakespeare-adapsjonen «Ran».

 

Mini-konsert med Thinguma jigSaw i forkant av «Suspiria». En

spennende Konsert med skrekkfilm som tema, og som ga frysninger fordi det

var skrekkelig bra.

 

Kunstfilmvisning «Caravaggio» sammen med Drammen Kunstforening.

Innledning om kunstneren Caravaggio av kunstforeningen.

 

Medlemsmasse vår og høst:

Våren 102 medlemmer. Høsten 112 medlemmer

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Kasserer Peter Kristiansen
 • Sekretær Carl Henrik Eilertsen
 • Styremedlem Astrid Kristiansen
 • Styremedlem Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem Ken Ove Karlsen Lie

 

Tilbake til toppen


2011

 

Tema:

Våren 2011 hadde vi temaet 60-tallet. På høsten var temaene Bildeanalyse og Kultfilm.

 

60-tallet

Det er dekaden som innledet epoken for den den moderne filmen og avløste den klassiske. Fram til da hadde filmer følgte reglene som ble laget i slutten av stumfilmtiden. På 60-tallet ble det satt spørsmålstegn ved dette, spesielt i filmer fra Europa.

 

Bilde

Mange tror at man ikke har bruk for å lære å se film. Man kan jo bare ha hodet i riktig retning og holde øyene åpne. Det er en ganske stor misforståelse. Saken er den at man egentlig bør lære å lese bildespråk, akkurat som man må lære å lese et skrevet språk. Om ikke annet, kan man få enda mer utav filmopplevelsene på den måten, og slipper å gå glipp av viktige momenter.

 

Kultfilm

Som en anstendig filmklubb, har vi alltid kultfilmer på programmet. Høsten 2011 gikk vi litt dypere inn i begrepet kultfilm. For mange dreier det seg om smale, sære filmer, som går langt utover "normale" konvensjoner. Helst sett av få, men får til gjengjeld en liten, men hengiven fanskare. Og så lavudsjett, da. Men er det bare slik?

 

Aktiviteter vår og høst:

I februar hadde vi filmutstilling på biblioteket sammen med bibliotekets gode popkultavdling. Vi satte fram informasjonsplakater med temaene Italiensk film, Fransk

film og Western – koblet mot våre visninger av «Fellinis 8 ½», «Jules & Jim»

og «For et par dollars mer», la fram møysomt utvalgte filmer (franske,

italienske, western og generelt bra filmer) fra bibliotekets utlånshyller på

visningsbord ved utstillingen, og spritet det hele opp med filmplakater og

filmsitater, samt programmet vårt. Det ble meget informativt og severdig

 

Kurs om bildeforståelse med Atle Isaksen fra NFK.

 

Deltakelse under litteraturuka med Apokalypse nå!, basert på Joseph Conrads roman Mørkets hjerte.

 

Visningen av kunstfilmene Basquait og Vincent & Theo (van Gogh) ble innledet av kunstforeningen.

 

Filmquizer ved semesteravslutningene  forkant av visningene "Some like it Hot" og "24 Hour Part People".

 

Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 99 medlemmer. 

Høsten la vi om billettsystemet. Det var 60 som kjøpte pass (med inngang til flere filmer) og 60 som kjøpte engangsbilletter.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem Jørn Pedersen
 • Styremedlem Astrid Kristiansen
 • Styremedlem Magnus Østvand 

 

Tilbake til toppen


2012

 

Tema:

Våren 2011 hadde vi temaet 60-tallet. På høsten var temaene Bildeanalyse og Kultfilm.

Dramaturgi


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 99 medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap. 

Høsten hadde vi 129 medlemmer. Det var 52 som kjøpte semesterpass og 77 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem Øivind Rypé


Tilbake til toppen


2013


Tema:

Klipping

Våren 2011 hadde vi temaet 60-tallet. På høsten var temaene Bildeanalyse og Kultfilm.


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 143 medlemmer. Det var 42 som kjøpte semesterpass og 101 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap. 

Høsten hadde vi 142 medlemmer. Det var 48 som kjøpte semesterpass og 94 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem Øivind Rypé


Tilbake til toppen


2014 


Tema:

Filmmusikk

Våren 2011 hadde vi temaet 60-tallet. På høsten var temaene Bildeanalyse og Kultfilm.


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 128 medlemmer. Det var 40 som kjøpte semesterpass og 88 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap. 

Høsten hadde vi 125 medlemmer. Det var 35 som kjøpte semesterpass og 90 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Styremedlem, ansvarlig for økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem, programansvarlig Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem, leder for Barnefilmklubben Marit Stokkenes


Tilbake til toppen


2015


Tema:

Filmens lyd

Våren 2015 hadde vi temaet 60-tallet. På høsten var temaene Bildeanalyse og Kultfilm.


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 137 medlemmer. Det var 42 som kjøpte semesterpass og 95 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap. 

Høsten hadde vi xxx medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Styremedlem, ansvarlig for økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem, programansvarlig Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem, leder Barnefilmklubben Marit Stokkenes
 • Styremedlem, kultansvarlig Ole Anders Bakke


Tilbake til toppen


2016

Tema:

90-tallet.

Våren 2016 hadde vi temaet 90-tallet med fokus på de uavhengige 90-talls filmene. På høsten var temaene skuespillere.


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 137 medlemmer. Det var 42 som kjøpte semesterpass og 95 som kjøpte enkeltmedlemskap eller 3-klipps medlemskap. 

Høsten hadde vi xxx medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap eller... 

3-klipps medlemskap er det slutt med pga for liten interesse.


Vårt kultansvarlige styremedlem, Ole Anders Bakke, har deltatt på Norsk Filmklubbforbunds landsmøte i Bergen i år.

 

Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Styremedlem, ansvarlig for økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem, programansvarlig Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem, leder Barnefilmklubben Marit Stokkenes
 • Styremedlem, kultansvarlig Ole Anders Bakke


Tilbake til toppen 


2017


Tema:

30-tallet.

Våren 2017 hadde vi temaet 30-tallet, utvikling pre-code og gullalder. På høsten var temaet reise, road movies ytre og indre filmreiser.


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi 117 unike medlemmer. Det var 30 som kjøpte semesterpass og 87 som kjøpte enkeltmedlemskap. 

Høsten hadde vi xxx unike medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap. 


Styresammensetning:

 • Leder Rune Tøndell
 • Styremedlem, ansvarlig for økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem, programansvarlig Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem, leder Barnefilmklubben Marit Stokkenes
 • Styremedlem, kultansvarlig Ole Anders Bakke
 • Styremedlem Therese Måsøyvåg
 • Styremedlem Øyvind Røgeberg Sørensen


Tilbake til toppen


2018


Tema:

2000-tallet - Utenom trollmenn, avatarer og tallrike filmserier 

Velkommen til 2000-tallet! 

Vi kommer ikke stort nærmere vår egen tid. De siste av filmtrendene vi er inne i i dag, kom og utviklet seg på 2000-tallet. Dekaden innebar betydelige sprang i filmindustrien rundt om i verden, spesielt med hensyn til teknologi. Vi fikk noen av filmhistoriens største publikumssuksesser, samtidig åpnet filmverdenen øynene for nye medier og for enda mer film fra hele verden. Det siste skal vi se på denne våren!


Medlemsmasse vår og høst:

Våren hadde vi xxx unike medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap.

Høsten hadde vi xxx unike medlemmer. Det var xx som kjøpte semesterpass og xx som kjøpte enkeltmedlemskap.


Styresammensetning: 

 • Leder Rune Tøndell
 • Styremedlem, ansvarlig for økonomi og internett Steinar Winnem
 • Styremedlem, programansvarlig Thorkell August Ottarson
 • Styremedlem Marit Stokkenes
 • Styremedlem, kultansvarlig Ole Anders Bakke
 • Styremedlem Therese Måsøyvåg
 • Styremedlem Øyvind Røgeberg Sørensen

Tilbake til toppen