Årsmøter

Det innkalles til årsmøtet i henhold til våre vedtekter, som sier at møteinnkalling skal skje minst 2 uker før møtedato.  Eventuelle forslag til saker som man ønsker tatt opp skal være styret ihende senest 4 dager før møtedato. Forslag sendes til Drammen Filmklubb sin leder.

Vedtektenes regulering av innkalling og agenda til årsmøtet:

§5Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned og utkalles med minst 14 dagers varsel. Stemmeberettige under årsmøtet er de som har betalt medlemskap inneværende semester. På årsmøtet behandles styrets årsmelding, revidert regnskap, valg av styre og revisor og eventuelle forslag.

Saksliste for årsmøtet

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett.
  4. Godkjenning av vedtekter.
  5. Fastsettelse av medlemskontigent for kommende høst og vår.
  6. Valg av styre.
  7. Valg av revisor.
  8. Eventuelt (diskusjon, filmforslag, planer videre).


Les vedtektene her.

Protokoller fra årsmøtene.

ÅrDatoStedLes dokumentasjon (* mangler)
2008

Årsmelding - Protokoll * - Regnskap 
200924.03Jonas B GundersenÅrsmelding - Protokoll - Regnskap
201008.04Union SceneÅrsmelding - Protokoll - Regnskap
201131.03Jonas B GundersenÅrsmelding - Protokoll - Regnskap
201222.01Jonas B GundersenÅrsmelding - Protokoll - Regnskap *
201321.01Jonas B GundersenÅrsmelding - Protokoll * - Regnskap
201418.03Centralen, Union SceneÅrsmelding - Protokoll * - Regnskap
201524.03Centralen, Union SceneÅrsmelding - Protokoll * - Regnskap
201631.03Centralen, Union SceneÅrsmelding - Protokoll - Regnskap *
201728.03 kl 18:00Centralen, Union SceneÅrsmelding - Protokoll - Regnskap *
201824.04PapirhusetÅrsmelding - Protokoll * - Regnskap *
201905.03PapirhusetÅrsmelding - Protokoll - Regnskap
202009.03PapirhusetÅrsmelding - Protokoll - Regnskap   

Adresse: Postboks 20 Bragernes, 3001 Drammen

      epost:Drammen Filmklubb

Meld fra til webredaktøren dersom du har ris eller ros.
Drammen Filmklubb  2008 - 2020