Økonomi

Klubben har en sunn økonomisk utvikling siden starten som vi ser av oversikten nedenfor. Dette gir rom for investeringer i bedre utstyr og dermed bedre opplevelser for våre gjester.Regnskap 2008Regnskap 2009Regnskap 2010Regnskap 2011Regnskap 2012
Regnskap 2013
Regnskap
2014
Inntekter

33 424

27 834

41 732

23 688

45 43251 73561 562
Utgifter

13 583

21 359

27 925

20 693

67 37034 45346 443
Resultat

19 841

6 475

13 807

2 995

-11 93816 28215 119
Bank 31.121 02322 74134 43348 24033 57659 15459 677


Regnskap 2015Regnskap 2016Regnskap 2017Regnskap 2018Regnskap
2019
Regnskap
2020
Regnskap
2021
Inntekter52 9094

Utgifter65 260

Resultat-12 266
Bank 31.1258 911


Vi har i 2012 budsjettert med ny projektor for å bruke på Union Scene og kommer også til å kjøpe en ny blue-ray spiller.

Dessuten blir 2012 det store året for anskaffelse av reklamemateriell i ordnede former, bl.a. et "banner-up" med stor logo på som vi skal ha når vi er på kinoen og har visninger og flyveblad som kan legges ut på Biblioteket, skoler og andre passende steder.


Underskuddet i 2015 skyldes store utgifter og lite inntekter på Kultfilmestivalen. Kultfilmfestivalen blir likevel videreført, men da i litt mindre skala.

 

Medlemsmasse

Klubbens medlemsmasse har variert noe delvis på grunn av at vi høsten 2011 la om medlemskapssystemet fra semesterpass og enkeltmedlemskap til semesterpass, 3-klipps medlemskap og enkeltmedlemskap.

Vi mangler tall fra 2009 en sunn økonomisk utvikling siden starten som vi ser av oversikten nedenfor. Dette gir rom for investeringer i bedre utstyr og dermed bedre opplevelser under våre visninger.

 Semester

Semesterpass

3-klipp

Enkelt-medlemskap

Drammen
Kunstforening

Totalt

 2008 V

77

 

 


77

 2008 H

72

 

 


72

 2009 V

121

 

 


121

 2009 H

185

 

 


185

 2010 V

102

 

 


102

 2010 H

112

 

 


112

 2011 V

99

 

 


99

 2011 H

60

 

60


120

 2012 V

Tall mangler for dette semesteret

 2012 H

52

3

74

14

143

2013 V42369 29143
2013 H48 10 71 13142 
2014 V403805128
2014 H3517613125
2015 V424838137
2015 H355945139
2016 V340695108
Fra og med høsten 2016 har vi endret medlemsbetingelsene. Klippekort er ute. Vi har innført gavemedlemskap til kr 80 pr visning og det ønskelige antall visninger pr kort til erstatning for klippekortene. I tillegg har vi Semesterpass til kr 400, rabatterte semesterpass til kr 300 kan kjøpes på utevisningene og semesterpass for ungdom til kr 200. Vi beholder Enkeltmedlemskap og rabattert medlemskap for Kunstforeningens medlemmer uendret. 
SemSPSPRSPUENGGaveKKunstFUtevisnTotalt
2016 H375394112485637
2017 V24048604120494
2017 H2703690879120
2018 V20010800290307
2018 H29036907150470
2019 V20033302xxxx
2019 H29047401125230
2020 V *33004700080
2020 HVi har i 2012 budsjettert med ny projektor for å bruke på Union Scene og kommer også til å kjøpe en ny blue-ray spiller.

Dessuten blir 2012 det store året for anskaffelse av reklamemateriell i ordnede former, bl.a. et "banner-up" med stor logo på som vi skal ha når vi er på kinoen og har visninger og flyveblad som kan legges ut på Biblioteket, skoler og andre passende steder.


Fra høstsemesteret 2016 har vi sløyfet 3-klipps medlemskap da interessen for disse har vært svært liten. I stedet tilbyr vi nå gavemedlemskap på et fritt valgt antall visninger til en pris av kr. 80 pr. visning. Ingen gebyrer.

* På grunn av coronautbruddet ble alle offentlig arrangementer i Norge stanset fra og med 12. mars. Tallene for våren 2020 er for visning av halvt semester.  

   

Adresse: Postboks 20 Bragernes, 3001 Drammen

      epost:Drammen Filmklubb

Meld fra til webredaktøren dersom du har ris eller ros.
Drammen Filmklubb  2008 - 2020